đĩa thể dục > Kid


Bất cứ ai cũng cần tập thể dục, trẻ em cũng vậy, trẻ em muốn phát triển tốt và vượt bậc thì cần những bài thể dục hay và hiệu quả, Za's Shop sẽ giúp các em điều đó
Kết quả của một công trình nghiên cứu cho thấy trẻ em thường xuyên tập thể dục sẽ học tập tốt hơn cho dù quá trình vận động được thực hiện ở giờ giải lao, trên đường đi bộ đến trường hay trong tiết học thể dục.