đĩa thể dục > Exotic Dance


Carmen Electra thì chắc hẳn rất nhiều người đều biết về 'sự nghiệp' và 'tài năng' của cô, và 'tài năng' đó được đưa cả vào bộ đĩa dạy Sexy dance này
Lady Morrighan thì chắc ít ai biết bằng Carmen Electra, nhưng về kĩ năng trình diển exotic của cô so với Carmen thì bên tám lạng người nửa cân đó